Praktykuj z Meble Wójcik

Co po szkole podstawowej?

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  (ZSZ)

Kierunek:

Mechanik-Operator Maszyn do Obróbki Drzewnej

Gdzie?

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług (ZSIŚiU)
im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 44

Czego się nauczysz?

 • podstawowej obsługi maszyn i urządzeń,
 • wykonywania przeglądów oraz konserwacji maszyn i urządzeń,
 • rysunku technicznego w praktyce,
 • podstaw programowania maszyn w nowoczesnym parku maszynowym,
 • technologii produktu,
 • prowadzenia bieżącej kontroli jakości surowców i produktów,
 • poznasz tajniki i ciekawostki pracy na produkcji,
 • zdobędziesz tytuł: Czeladnika/Pracownika Wykwalifikowanego

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (ZSZ)

Kierunek:

Magazynier-Logistyk

Gdzie?

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (ZSTI) w Elblągu, ul. Rycerska 2

Czego się nauczysz?

 • podstaw obsługi systemu magazynowego,
 • komplementacji zamówień w magazynie wyrobów gotowych,
 • procesów przyjęcia towaru i rozchodu magazynowego,
 • tajników gospodarki magazynowej,
 • rozkładania towaru w magazynie,
 • prowadzenia bieżącej kontroli jakości surowców i produktów,
 • rozpoznawania asortymentu magazynowego,
 • zdobędziesz tytuł: Pracownika Wykwalifikowanego

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (ZSZ)

Kierunek:

Stolarz

Gdzie?

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług (ZSIŚiU) im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 44 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu, ul. Kopernika 27

Czego się nauczysz?

 • technologii produktu,
 • budowy mebli,
 • montażu i demontażu mebli,
 • obsługi najnowocześniejszych maszyn,
 • kontroli jakości wykonanego produktu i półproduktu,
 • czytania rysunku technicznego i jego zastosowania w praktyce,
 • tajników pracy na produkcji,
 • zdobędziesz tytuł: Czeladnika/Pracownika Wykwalifikowanego

TECHNIKUM

Kierunek:

Technik Technologii Drewna

Gdzie?

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług (ZSIŚiU) im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 44
Czego się nauczysz:
 • procesów przetwórstwa drzewnego,
 • technologii obróbki drzewnej,
 • projektowania mebli w programach komputerowych,
 • opracowywania dokumentacji technologicznej wyrobów,
 • klasyfikacji asortymentowej i jakościowej surowców drzewnych oraz ich półfabrykatów,
 • procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych w firmie Meble Wójcik,
 • komunikacji z wykfalifikowanymi specjalistami z obszaru technologii i konstrukcji mebli,
 • zdobędziesz tytuł: Technik Technologii Drewna 

PRAKTYKI I STAŻE 

Co oferujemy?

 • miesięczne praktyki dla szkół ponadpodstawowych o profilu technicznym,
 • staże dla studentów kierunków ogólnych, 
 • współpraca ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – studenci wydziału Technologii Drewna lub kierunków meblarskich mają możliwość odbycia płatnych staży wakacyjnych. 

FAQ

Ile trwa nauka?

W zależności od rodzaju szkoły okres trwania nauki jest różny – w technikum nauka trwa 5 lat, natomiast w szkole branżowej 1 stopnia 3 lata.

Jakie będe miał wykształcenie?

W przypadku szkoły branżowej 1 stopnia po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikację zawodowe – wg przepisów Prawa Oświatowego, absolwenci szkoły branżowej I stopnia posiadają wykształcenie zasadnicze branżowe. W przypadku technikum nauka może być zakończona egzaminem maturalnym i/lub egzaminem pozwalającym uzyskać kwalifikacje zawodowe. Absolwent technikum posiada wykształcenie średnie zawodowe.

Jaki jest tryb zajęć?

W przypadku szkoły branżowej I stopnia w klasach 1 i 2 nauka prowadzona jest w systemie 2:3 czyli 2 dni uczeń jest na praktykach a 3 dni w szkole. W klasie 3 system zmienia się na 3:2 czyli 3 dni na praktykach a 2 dni w szkole. W technikum cała nauka odbywa się w szkole natomiast w 3 klasie odbywa się miesięczną praktykę w Meble Wójcik.

Praktykuj z Meble Wójcik

Ul. Mazurska 13, 82-300 Elbląg 

+48 785 775 885