Piotr Wójcik

Współczesny rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi wiele wyzwań. Oprócz teoretycznej wiedzy, firmy coraz częściej oczekują od nich kompetencji popartych doświadczeniem. Odpowiedzią na te wymagania jest szkolnictwo zawodowe i dualny system kształcenia.

Co oferujemy:

Praktykuj z Meble Wójcik

Płatną praktykę

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Praktykuj z Meble Wójcik

Umowę o pracę

na prawach pracownika młodocianego.

Praktykuj z Meble Wójcik

Codzienną opiekę instruktora

Praktykuj z Meble Wójcik

Możliwość pracy wakacyjnej

Praktykuj z Meble Wójcik

Nagrody finansowe i rzeczowe

dla najlepszych uczniów

Praktykuj z Meble Wójcik

Stypendium frekwencyjne

za 100% obecności.

Praktykuj z Meble Wójcik

Bony świąteczne

Praktykuj z Meble Wójcik

Wsparcie zakładowego koordynatora ds. szkolnictwa zawodowego

Praktykuj z Meble Wójcik

Najlepsi uczniowie mają gwarancję zatrudnienia

oraz zdobycia dodatkowych uprawnień.

Kontakt z Doradcą Zawodowym

Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące programu praktyk zawodowych w Meble Wójcik, wyślij do nas zapytanie, a my postaramy się skontaktować z Tobą jak najszybciej.

Żuławska 18, 82 300 Elbląg

+48 785 775 885


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych będzie: Meble Wójcik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Mazurska 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250772, przed Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadającej REGON: 280087998, NIP: 5782921164, o kapitale zakładowym w wysokości 1.575.000 PLN. Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu korespondencji marketingowej informującej o działalności i ofercie handlowej Spółki.

    Praktykuj z Meble Wójcik

    ul.Żuławska 18

    82 300 Elbląg

    +48 785 775 885